Opit palautumiseen

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Opit palautumiseen
/

Kiireestä eroon pääsemisestä on viime vuosina kirjoitettu useita kirjoja, mikä kuvannee kiinnostusta aiheeseen nykyhetkessä. Lääkkeeksi on tarjottu niin meditaatiota, luonnon seuraamista ja liikuntaa kuin itämaisia uskontoja ja kirjavaa valikoimaa uskomushoitoja. 

 

Kirjan kansikuva. Ilta-aurinko paistaa ja vuodenaika on kesä. Kirjoittaja itse istuu sivuttain korkealla laiturilla veden äärellä. Taustalla on havupuumetsä.
Kuva: Elise Kulmala.

Toisaalta mielenrauhan löytäminen on puhututtanut jo ennen ajanlaskun alkua muun muassa Epikuroksen teksteissä ja antiikin Rooman ajalla Ciceron teoksissa. Ajat vaihtuvat, mutta emme elä nykyisin niin erilaista elämää kuin mahdollisesti ajattelemme edeltävistä aikakausista. Mittasuhteet saattavat olla toiset, mutta suhteellisia ovat myös ihmisten kokemukset.

Uusin stressiä ja siitä palautumista käsittelevä kirja on Kaisa Jaakkolan Palaudu & vahvistu. Jaakkolalta on ilmestynyt myös aiemmin hyvinvointia käsitteleviä kirjoja ja hän pitää aihetta koskevia seminaareja.

∗∗∗

Alkajaisiksi Jaakkola kertoo, miksi kirja on olemassa. Kyseessä oli sairastumisen aiheuttama henkinen paine, jonka Jaakkola joutui kohtaamaan. Samanaikaisesti käynnistyi prosessi, jossa tukahdutettuja tunteita alkoi nousta esille. Täyden kalenterin ja analyyttisen ajattelun tilalle vaihtui ajan myötä lepo ja rauhoittuminen.

Kirja jakautuu kolmeen osaan: stressin vastavoimaan eli palautumiseen, palautumisen osa-alueisiin ja lopuksi ohjeisiin, joiden avulla palautumisen taitoja voi harjoitella. Pääosa kirjasta käsittelee tapoja, jotka vaikuttavat palautumiseen. Näitä ovat muun muassa uni, fyysisen suorituskyvyn maltillinen kasvattaminen, oikea ravinto ja omien ajatusten tunnistaminen. Luvut ovat monipuolisia ja antavat lukijalle ajattelemisen aiheita oman elämänsä arvioimiseen.

∗∗∗

Kirjaa varten on selvästi tehty ammattimaista taustatutkimusta unesta, stressistä ja palautumisesta, mistä kiitokset. Kirjan ulkoasu sitä vastoin viittaa naistenlehtiin ja lifestyle-oppaisiin. Valokuvia on runsaasti, myös kirjoittajasta itsestään milloin jooga-asennossa, milloin ilta-auringossa tai vain profiilikuvissa eri taustaa vasten. On myös kukkia, kasveja, villasukkia ja niin edelleen.

Kuvassa ovat koristeellisia raitoja sisältävät villasukat.
Kuva: Elise Kulmala.

Edellisen lisäksi kuviin ja tekstin lomaan sisältyy lauseita pyöreähköllä fontilla kirjoitettuna, mikä saattaa karkottaa eräitä potentiaalisia ostajia, joille kirjan asiasisällöstä olisi runsaasti hyötyä.

Sinisellä taustalla on vielä puhkeamaton kukka, jonka vieressä on koristeellinen teksti ”Millaisia suuria elämäntapahtumia sinun elämänkaareesi on mahtunut?”.
Kuva: Elise Kulmala.

∗∗∗

Eräs kotimainen ranteessa pidettävä terveystuote, jonka valmistaja ilmoittaa verkkosivuillaan tekevänsä syke- ja hyvinvointianalyysia, saa kirjassa runsaasti tilaa. On myös kotimaisia, vastaavan tapaisia mittalaitteita, ja on harmi, ettei Jaakkola verrannut näitä toisiinsa. Se olisi ollut arvokasta tietoa kuluttajille, jotka suunnittelevat itsensä mittaamisen aloittamista. Toisaalta kirjassa todetaan asianmukaisesti, että mittaamista tärkeämpää on itsetuntemuksen parantaminen.

∗∗∗

Löysin muutamia virheellisiä tai epätäsmällisiä väittämiä. Stressin ja palautumisen fysiologiasta kirjoittaessaan Jaakkolan mukaan lihakset voivat jännittyä REM-unen aikana (s. 25), mitä nimenomaisesti ei tapahdu: lihasjänteys laskee, jotta emme reagoisi mahdollisesti näkemiemme unien tapahtumiin liikkeillämme. Sivulla 75 kirjoitetaan unen vaiheista (N1-N3, REM-vaihe), joiden määrän kerrotaan vaihtelevan 90 minuuttia kestävien syklien sisällä. Normaalissa unisyklissä vaiheiden määrä ei kuitenkaan vaihtele, mutta kunkin kestossa on eroja yön kuluessa aamua kohden, kuten Jaakkolakin toteaa hetkeä myöhemmin. (Myös 90-minuutin kestoinen unisykli on tosiasiassa kestoltaan approksimaatio.) Seuraavalla sivulla kerrotaan syvän unen heikkenevän iän myötä (s. 76), vaikka todellisuudessa kyse on syvän unen määrän vähentymisestä ikääntyessä. Nämä virheet vaikuttavat silti enemmän huolimattomuudelle tekstin työstövaiheessa, mitä saattaa tapahtua, kun oikolukija ei tunne aihepiiriä.

∗∗∗

Lopussa selviää, että kirjoittajia on kaksi toisin kuin muualla annetaan ymmärtää, mikä jättää varsinaisen työnjaon epäselväksi. Onko kyse Jaakkolasta, joka onnistuneesti brändää itseään teoksen avulla, ja kirjan varsinaisesta kirjoittajasta? Annan tästä yksityiskohdasta silti kiitoksen rehellisyydestä, sillä useat kirjat, joissa haamukirjoittajan apua voi epäillä, jättävät asian mainitsematta.

∗∗∗

Kaisa Jaakkolan Palaudu & vahvistu -kirjaa voi kuvata ulkoasultaan naistenlehtimäiseksi kirjaksi unesta, stressistä ja palautumisesta. Samanaikaisesti kirjan sisällön voi arvottaa pääosin ammattimaiseksi ja runsaasti taustatutkimusta vaatineeksi oppaaksi aihepiiriinsä.

 

Kaisa Jaakkola: Palaudu & vahvistu. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018. 205 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *