Loppujen lopuksi onnistunut popularisointi

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Loppujen lopuksi onnistunut popularisointi
Loading
/

Amerikassa työskentelevän unitutkija Matthew Walkerin teos Miksi nukumme on ollut myyntimenestys useassa maassa. Eikä syyttä, sillä kirja on monipuolinen ja uusinta tutkimustietoa sisältävä tietoteos. Valitettavasti tietokirjan suomennoksessa on eräitä virheitä.

 

Miksi nukumme jakautuu neljään pääosaan. Ensimmäinen käsittelee nukkumista ilmiönä, muun muassa miten nukkuminen muuttuu elämänkaaren aikana, mitä melatoniini on ja millaisia haittavaikutuksia on kofeiinilla. Toisessa osassa kuvataan esimerkein tutkimuksia, jotka todistavat nukkumisen tärkeyttä. Unen puute voi sairastuttaa ja lopulta tappaa. Liikenneonnettomuudet ovat olennaisessa yhteydessä univajeeseen, ja univajeen yhteys syöpään ja Alzheimerin tautiin on Walkerin näkemyksessä jo lähellä. Kolmas pääosa valaisee unien näkemistä. Viimeisessä osassa keskitytään unilääkkeiden käytön haittoihin sekä uneen ja sen häiriöihin kiireisessä elämäntahdissa.

Miksi nukumme -kijan kansikuvassa on sinisellä tähtitaivaalla kookas valkoinen tyyny, jossa on kirjan ja sen tekijän nimi sekä maininta "kansainvälinen bestseller".
Matthew Walker: Miksi nukumme. (Kuva: Tammi)

Mainitsen erikseen luvun 7, jossa ilmenee hyytävää asiaa univajeesta ja liikenneonnettomuuksista. Yleisin syy tarkkaavaisuuden herpaantumiseen on mikrouni. Walkerin mukaan jo seitsemän tunnin mittaisten, tottumukseksi muodostuneiden yöunien jälkeen riski alkaa kasvaa. Mikäli uni jää viiteen tuntiin, onnettomuusriski kolminkertaistuu, ja korkeintaan neljä tuntia nukkuneella on yli 11-kertainen riski. Kuten voi laskea, kahden sekunnin mittainen yhteyden katoaminen ulkomaailmaan jo kaupunkinopeudella riittää hyvin aiheuttamaan vakavan onnettomuuden.

Alle oman tarpeensa nukkuvia on runsaasti, ja mikä merkittävää, tilanteen valkenemista heille itselleen vaikeuttaa suuresti se, että univajeeseen, siitä johtuvaan suorituskyvyn heikentymiseen, on ehtinyt jo tottua. Jos nukkuisi riittävästi, oma potentiaali saattaisi yllättää, mitä kaikkea sitä keksisi ja jaksaisikaan tehdä.

∗∗∗

Sitten suomennokseen, joka pääosin on hyvää ja sujuvaa luettavaa. Toisaalta on tyylillisesti harmittavaa, että amerikkalaistapaiset peräkkäiset adjektiivit ja superlatiivit on yleensä käännetty orjallisesti lähdetekstin mukaisesti.

Virheitäkin on, ja poimin seuraavassa niistä eräitä esimerkkejä, jotka vaikuttavat kielteisesti kokonaistyöhön.*

Lainausmerkkien ajoittain holtiton käyttö on harmittavaa, ja viitannee siihen, että suomennos on jäänyt keskeneräiseksi. Ilmaisu meaningful tags saa sisällön mielekkäät ”nimilaput”, siis ”nimilaput” lainausmerkeissä, joita ei esiinny alkutekstissä. Ovatko ne nimilappuja vai eivät tai onko kyse ironiasta ja postmodernista ”suomentamisesta”? Epäilemättä tunniste olisi riittänyt. Lähtötekstin signature on ”nimikirjoitus”, jälleen lainausmerkeissä. Sleep spindleliin eli suomeksi unisukkulaan ei tarvitse viitata ”unisukkulalla”, sillä unisukkula — ilman lainausmerkkejä — on yleisesti käytetty termi; myöhemmin kirjassa lainausmerkit katoavat sanan ympäriltä. Esimerkkejä olisi enemmänkin. Miksi näin?

Neurologiseen toimintoon sensory gate of the thalamus ei viitata talamuksen tulliporteilla (s. 64), mitä sellaiset lienevätkään. Glia-solut ovat kirjan mukaan aivotukisoluja (s. 185), mutta kyse on hermotukisoluista. Densely amnestic on suomennettu tiiviiksi amnesiaksi (s. 178), joka esiintyy googlehaussa vain kerran: nimittäin viitteessä tähän suomennokseen itseensä. Ei siis Suomessa yleinen termi. Koska en ole neurologi, en osaa arvioida tarkemmin, onko kaikkia ilmiöitä kuvattu ja alan termistöä käytetty asianmukaisesti.

Kolmantena esimerkkiryhmänä virheistä ovat sivujen 141-142 sanavalinnat ja kuvaukset, jotka vaikuttavat oudoille. Onko intentionaalisuus samassa kappaleessa yhtä kuin sekä tarkoituksia, aikomuksia että tahallisuuksia, läikkyykö aivoissa aaltoliikkeitä tai aktiivisuutta, joka aaltoilee edestakaisin, terästävätkö unisukkulat muistia, ovatko otsalohkot teräväjärkisiä? Onko osa pitkäkestoisen muistin sisällöstä sälää?

Neljänneksi mitä tarkoittaa lause Noiden sukkuloiden toiminta muistuttaa nettihakuihin tai verkkokaupan ostossovelluksiin asetettavia rajoitteita (suodattimia) ja terästää muistia päästämällä aivoturson muistivaraston yhteyteen teräväjärkisissä otsalohkoissa sijaitsevan intentionaalisuutta valvovan alueen suodattimien kanssa.? (s. 142) Arvelen lukijan tai äänikirjan kuuntelijan ohittavan moisen lauseen enempää miettimättä. Ongelma on silti siinä, ettei lauseessa ole mitään mieltä eikä se varsinkaan suomenna Walkerin alkuperäistä tekstiä.

Entä lause Tutkimme parhaillaan, miten tämä merkittävän älykäs valikoivan muistamisen ja unohtamisen palvelutoiminto voitaisiin valjastaa palvelemaan … muistojen unohtamista.? (s. 142) Kenties lyhyt ja ytimekäs valikoivan muistamisen ja unohtamisen käyttäminen olisi riittänyt.

Viidentenä ovat numerovirheet. Sivulla 181 kerrotaan Alzheimeria sairastavan maailmassa noin 40 miljoonaa ihmistä, kun alkuperäisessä tekstissä määrä on yli 40 miljoonaa. Seuraavan sivun perusteella joka kymmenes yli 60-vuotias kärsii Alzheimerin taudista, mutta alkutekstissä he ovat yli 65-vuotiaita.

∗∗∗

Kotimaisilla verkkosivuilla kirja on saanut hyvän vastaanoton, mikä viitannee siihen, että teos on onnistunut tehtävässään: kansantajuistamaan harkiten valittuja unitutkimuksen tuoreimpia tuloksia.

Omasta näkökulmastani varsinkin epävarmuus sanaston käytössä heittää valitettavasti varjon suomennoksen ylle: miten paljon siihen on luottamista? Kun kyse on tietokirjallisuudesta, faktat tulisi tarkistaa, pienetkin virheet oikaista ja kieli korjata. Kustannusosakeyhtiö Tammi, tarkemmin jatkossa!

 

LÄHTEET
Mathew Walker: Miksi nukumme. Unen voima. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2019. Suom. Heikki Eskelinen. 400 s.
Matthew Walker: Why We Sleep. The New Science of Sleep and Dreams. Penguin Books, 2018. 360 s.

VIITTEET
* Olen käyttänyt alkutekstin ja suomennoksen välisessä vertailussa Penguin Booksin Iso-Britanniassa vuonna 2018 julkaistua painosta. Mikäli virheet johtuvat painosten eroista, olen valmis korjaamaan ne tähän tekstiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *