Unta palloon -tapahtuma (Kirkkonummi 19.11.2014)

Kirkkonummen kunnassa on järjestetty v:sta 2002 alkaen koululaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä projekteja. Kaksivuotinen nukkumisteema “Unta palloon” alkoi v. 2013 ja osallistuin siihen tänä vuonna puhumalla unen merkityksestä ja erityispiirteistä nuoruusiässä sekä unettomuudesta ja sen hoidosta.

 

Viime kuukausina olen kirjoittanut blogissani unenhuollosta, mutta harmikseni en ehtinyt käsitellä aihetta Kirkkonummella niin perusteellisesti kuin olin toivonut. Painotin kuitenkin vanhempien määrätietoista otetta nuorten informoinnissa ja tukemisessa hyvän unen saavuttamiseksi. Esitykseni  lyhennelmässä1 on mm. viitteitä muutamaan unenhuoltoa käsittelevään suomenkieliseen tekstiin ja verkkosivuihin.

∗∗∗

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi aiemmin tässä kuussa tutkimuksen2, jonka mukaan nuorten unettomuus on kaksinkertaistunut viimeisten 20 vuoden aikana. Muutoksen taustalla arvellaan olevan lisääntynyt ruutuaika (puhelin ja muut mobiililaitteet, tietokoneet, pelit jne.) ja kofeiinipitoisten juomien käytön kasvu. Myös muilla elintavoilla uskotaan olevan merkitystä. Huolestuttava kehityskulku näkyy muun muassa siinä, miten väsyneet oppilaat jäävät yhä enemmän jälkeen muista.

∗∗∗

Tilaisuudessa oli läsnä myös 8. luokan oppilaita, joilta saatiin selkeä vastaus kysymykseen, mitä pitäisi tehdä, jotta elektronisten laitteiden käyttö vähentyisi ainakin loppuillan ja etenkin yön aikana. Vastaus oli jämäkkyydessään: “Sammuttaa ne!”

 

VIITTEET:
1. Lyhennelmä Kirkkonummi 19.11.2014 (avautuu erilliseen ikkunaan)

2. THL:n tiedote 11.11.2014: “Koululaisten uniongelmat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa”
http://www.thl.fi/fi/-/koululaisten-uniongelmat-kaksinkertaistuneet-20-vuodessa

LISÄLUETTAVAA:
Kronholm, Puusniekka, Jokela, Villberg, Urrila, Paunio, Välimaa ja Tynjälä: “Trends in self-reported sleep problems, tiredness and related school performance among Finnish adolescents from 1984 to 2011”. J Sleep Res. (2014)

abstrakti: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.12258/abstract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *