Työhyvinvoinnista Lohjalla 5.5.2015

Tapasin Lohjan kaupungin työtekijöitä puhuakseni hyvän yöunen merkityksestä. Unettomuus vaivaa tälläkin hetkellä varovasti arvioiden n. miljoonaa suomalaista. Vuorotyötä tekevistä 31 % kärsii unen puutteesta ja heistä peräti 68 %:lla on jokin koettu univaikeus Kati Karhulan tutkimuksen1 mukaan. 

 

Unen pituuden ja sairauspoissaolojen määrän välillä on havaittu olevan yhteys Tea Lallukan ym. julkaisemassa tutkimuksessa2. Sen mukaan vuorokaudessa 5 tuntia tai vähemmän nukkuvilla ja 10 tuntia tai enemmän nukkuvilla on vuosittain 5–9 sairauspäivää enemmän kuin optimaalisesti – 7–8 tuntia yössä – nukkuvilla.

∗∗∗

Kuvaan esitelmäni lyhennelmässä yhtä mallia unettomuuden kehittymisestä. Siinä katastrofiajatukset ruokkivat ja ylläpitävät säännöllisen uni–valverytmin rikkoutumisen, unenhuollon puutteiden, elämänhallinnan ongelmien ja toiminnallisen unettomuuden kehää.

∗∗∗

Halusin jälleen korostaa unenhuollon merkitystä, joka on ensisijainen keino sekä lyhyt- että pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Unenhuollon periaatteiden tunteminen ei tee pahaa niillekään, jotka nukkuvat hyvin, sillä vaikkapa perhepiirissä saattaa olla joku, joka niistä hyötyisi. Unenhuollosta lisää näissä blogikirjoituksissa.

Lopuksi kiitos paikalla olleille mielenkiinnosta ja järjestäjille mahdollisuudesta päästä puhumaan tärkeästä aiheesta!

 

LÄHTEET
1. Kati Karhula: Association of job strain with sleep and and psychophysiological recovery in shift working health care professionals, 2015.
Ladattavissa kokonaisuudessaan sivulta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153231

2. Lallukka, Kaikkonen, Härkänen, Kronholm, Partonen, Rahkonen, Koskinen: “Sleep and Sickness Absence: A Nationally Representative Register-Based Follow-Up Study”. SLEEP, Vol. 37, No. 9, 2014.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4153055/pdf/aasm.37.9.1413.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *