Seinäjoella unitila ei ole ruututilaa

Seinäjoki näyttää mallia muille Suomen kunnille ottaessaan kantaa koululaisten yöunen puolesta: makuuhuone on rauhoitettava ruutuajasta eikä ruutuaikaa saa kertyä päivässä enemmän kuin mitä koululainen käyttää liikuntaan tai muihin harrastuksiinsa.

Kaupunginvaltuuston linjauksen mukaan puhelimet pidettäisiin öisin perheen sopimassa paikassa. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi laitteiden yhteinen latauspaikka, joka sijaitsee makuuhuoneiden ulkopuolella.

 

Valtuutettu Seppo Lampi ym. toivat valtuustoaloitteessaan1 esiin, että monet vanhemmat kaipaavat tukea lastensa älykännyköiden hallintaan ja valvontaan. Rajojen asettaminen on tärkeää ja se on todellista välittämistä, myös nuoret kokevat rajat usein helpotuksena. Lammen ym. mukaan unitila ei ole ruututila.

∗∗∗

Olen kirjoittanut yöunen merkityksestä koululaisten ja nuorten hyvinvointiin ja pärjäämiseen (aiheesta lisää muun muassa tämän linkin takaa). Toistuvasti lyhyeksi jäävä yöuni vaikuttaa kielteisesti koulumenestykseen ja altistaa mielenterveyden häiriöille (linkki) vain pari seikkaa mainitakseni.

Vähäisen tai huonolaatuisen yöunen taustalla on nykyisin usein erilaisten äly- tai viihdelaitteiden käyttö, laitteiden virkeyttä ylläpitävä vaikutus ja sininen valo, jota niiden näytöt säteilevät. Unettomuus on tässä mielessä “itse hankittua”.

Kuten Seppo Lampi toteaa YLE Uutisten haastattelussa, älykännykkää, tablettia tai tietokonetta on suuri kiusaus käyttää yömyöhään saakka, mikäli se on tyynyn vieressä tai peiton alla.2

Nuoruusikäisen luontaiseen kehitykseen kuuluu melatoniinin tuotannon viivästymisestä aiheutuva unirytmin siirtyminen eteenpäin, mutta tätä ei tule sekoittaa pelien, puhelimien tai muiden vastaavien laitteiden väsymystä myöhemmäksi siirtävään tai peittävään vaikutukseen.

∗∗∗

Lammen ym. aloitetta on käsitelty Seinäjoella koko lukuvuoden 2014–2015 ajan. Keskustelua on käyty muun muassa koulujen henkilökunnan kanssa, vanhempainilloissa sekä osin vanhempainvarteissa ja osin oppilaskunnan edustajien kanssa. YLE Uutisten mukaan kaupunginvaltuutettu Mervi Mäenpää arvioi juuri etukäteiskäsittelyn tarpeelliseksi.2

∗∗∗

Vanhemmat ovat lähes varauksetta aloitteen esille nostamien seikkojen kannalla, samalla se on saanut heidät itse pohtimaan ruutujen äärellä viettämäänsä aikaa ja esimerkkiä, jonka he antavat sillä lapsilleen. Vastaavasti opettajat pitävät aloitteen näkökulmia tärkeinä.

Myös oppilaat itse ovat huolissaan liiallisesta ruutuajasta, mutta tuovat toisaalta esille sosiaalisen median tärkeyden elämässään, ja toivovat aikuisilta ymmärrystä siihen. Oppilaat myöntävät kuitenkin sen, että ruudun ääreen on helppo jumittua ja että se syö aikaa muilta asioilta.

∗∗∗

Ulkopuolisina asiantuntijoina on käytetty lastenpsykiatrian erikoislääkäriä ja nettipoliisia. Ongelmana ei ole yksin ruutuaika, vaan myös se, mitä sen aikana tapahtuu. Tutkimuksissa on havaittu, että lapset saattavat altistua netissä sisällölle, joka ei ole heidän ikätasolleen ja ymmärrykselleen sopivaa ja saattavat kertoa itsestään liian avoimesti asioita, mitä joutuvat katumaan myöhemmin.

∗∗∗

Seinäjoen kaupungin opetustoimen unitilaa koskevat teesit1 ovat seuraavat:

1. Unitila ei ole ruututila, vaan se on nukkumista ja lepoa varten.

2. Suositellaan kodeille ns. kännykkäparkin perustamista muualle kuin makuuhuoneeseen. Kännykät rajataan nukkuma-alueen ulkopuolelle, ja kännykkäparkki toimii samalla puhelinten latauspaikkana.

3. Ruutuajaksi suositellaan korkeintaan saman verran aikaa päivässä kuin on muuta toimintaa, esimerkiksi liikkumista tai musiikin harrastamista.

4. Riittävästä ulkoilusta tulee huolehtia säännöllisesti, koska se pitää mielen virkeänä.

5. Ruutuaikaan ja unitilaan liittyvät asiat ovat kotien vastuulla. Koulu voi olla näissä rinnallakulkijana kodin kasvatuskumppanina. Ollaan yhdessä kiinnostuneita lapsen tai nuoren elämästä. Yhteisellä työllä on mahdollista päästä hyviin tuloksiin.

∗∗∗

Lukuvuoden päätteeksi Seinäjoella todettiin, että aloite toimi hyvänä keskustelun herättäjänä ja että sen kautta voidaan tukea vanhempia kasvatusvastuun toteuttamisessa. Koulun rooli on tärkeä asiaan liittyvän tiedon välittäjänä ja asiassa muistuttamisessa.

∗∗∗

Seuraava Seinäjoella otettava askel on toimenpideteesien toimittaminen kouluille ja koulujen vanhempaintoimikunnille käytännön toimenpiteitä varten. Toivottavasti kuulemme myöhemmin lisää, miten Seinäjoella edetään ajankohtaisen ongelman parissa.

 

VIITTEET
1. Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin; Unitila ei ole ruututila. Seinäjoen kaupunginvaltuuston päätöksiä § 75, 15.6.2015 (linkki)

2. Seinäjoen valtuusto on puuttunut reippaalla otteella koululaisten kännykänkäyttöön. Yle Uutiset 13.7.2015 (linkki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *