Motivaation ja unen suhteesta

Voiko motivaatiolla vaikuttaa yöunensa pituuteen ja unenlaatuun? 

 

Tarkastelen seuraavassa tutkimusta, jossa tuhannelta amerikkalaiselta kysyttiin, kuinka tärkeää heidän mielestään on varata riittävästi aikaa nukkumiselle. Puolet piti sitä hyvin tärkeänä tai erittäin tärkeänä, ja 40 % jonkin verran tärkeänä. Kyselyyn osallistuneista 12 % ei pitänyt sitä juuri lainkaan tai lainkaan tärkeänä.

Vastauksia analysoitaessa havaittiin motivaation tai asennoitumisen korreloivan myönteisesti unen pituuteen. Parhaiten motivoituneet nukkuivat arkisin keskimäärin 7,1 tuntia yössä, määrä oli 36 minuuttia enemmän kuin heitä vähemmän motivoituneilla. Viikonloppuisin ero ei sitä vastoin ollut tilastollisesti merkittävä.

∗∗∗

Asennoitumisen vaikutus näkyi myös yöunen laadussa, sillä unta arvostavat ja sille aikaa varaavat kokivat unenlaatunsa hyväksi: heistä 62 % raportoi sen hyväksi tai erittäin hyväksi, kun taas heikommin motivoituneista samoin arvioi 42 % vastanneista.

∗∗∗

Toiseksi tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät säännöllistä nukkumaanmenoaikaa. Sitä tärkeänä pitävät kertoivat nukkuvansa 7,2 tuntia yössä, kun taas sitä vähemmän arvostavien yöuni jäi 6,9 tuntiin.

Säännöllisestä nukkumaanmenoajasta huolehtiminen näkyi myönteisesti myös yöunen laadussa: 60 % raportoi kokevansa unenlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Säännöllistä aikataulua vähemmän tai ei lainkaan arvostaneista alle puolet arvioi samoin.

∗∗∗

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että riittävää yöunta arvostavat tunsivat tarvitsevansa enemmän unta voidakseen tuntea olonsa hyväksi. Tulosta ei analysoitu tarkemmin, mutta voisiko se johtua siitä, että yöunta arvostavat tunnistivat paremmin unensa tarpeen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta?

∗∗∗

Lyhyenä yhteenvetona tuloksista voi päätellä, että yöunta arvostaneet ja säännöllisistä nukkumaanmenoajoista huolehtineet nukkuivat pidempään ja kokivat unensa laadun paremmaksi.

∗∗∗

Kirjoitan seuraavaksi kivun ja nukkumisen välisestä suhteesta. Tässä osassa tutkimusta selvisi kuitenkin jo se, että tulokset yöunen arvostamisen ja sen keston välisestä yhteydestä olivat samansuuntaisia myös kipua kokeneiden ryhmässä: ne kroonisesta kivusta kärsivät, jotka olivat motivoituneet varaamaan aikaa nukkumiselle, nukkuivat pidemmän yöunen kuin ne, joiden motivaatio oli alhainen tai puuttui täysin.

 

LÄHDE
National Sleep Foundation: 2015 Sleep in America Poll: Sleep and Pain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *