Kivun ja unen suhteesta

Jatkan kivun ja unen suhdetta käsittelevän kyselytutkimuksen tarkastelua univelan kasvun ja unenlaadun heikentymisen näkökulmasta. Tutkimus osoitti, miten suuri merkitys kivulla on nukkumiseemme.

 

Yksi tutkimuksen tärkeistä huomioista oli, että yöunen arvostaminen, sille riittävän ajan varaaminen ja säännöllisistä nukkumaanmenoajoista huolehtiminen näkyi myönteisesti yöunen pituudessa ja unen laadussa. Tuloksen havaittiin koskevan myös pitkäkestoisesta kivusta kärsiviä.

∗∗∗

Jotta unettomuutta potevat eivät yllä olevan vuoksi alkaisi kokea syyllisyyttä, on hyvä täsmentää, ettei kunnon yöunen saaminen tai unettomuuden korjaaminen suinkaan riipu pelkästään motivaatiosta: esimerkiksi liika yrittäminen illalla päinvastoin vaikeuttaa nukahtamista eikä pitkäkestoisen unettomuuden hoito ole yksinomaan tahdosta kiinni, vaan lisäksi tarvitaan usein ammattiapua.

Mikäli kyse on kivusta johtuvasta unihäiriöstä, ensisijainen hoito on asianmukainen kivun hoito. Toisaalta joskus pitkään jatkunut unettomuus voi edistää kiputilan kehittymistä.1 Koska kivun ja unettomuuden välinen suhde – kumpi on syy ja kumpi seuraus, ja ruokkivatko ne toisiaan – on näin monimuotoinen, kummankin hoitoon on syytä paneutua huolellisesti. Hoitamalla kipua, voi helpottaa unettomuutta, ja hoitamalla unettomuutta, voi helpottaa kipua.

Asennoitumisella on silti tärkeä merkitys, sillä tutkimuksessa havaittiin, että suurimmat univaikeudet kertyivät ryhmälle, jossa motivaatio oli alhainen tai puuttui täysin.

∗∗∗

Kyselytutkimuksessa havaittiin, että kroonisesta kivusta kärsineet arvioivat terveydentilansa ja elämänlaatunsa huonommaksi kuin ne vastaajat, jotka eivät olleet kokeneet kipua kyselyä edeltävän viikon aikana. Vastaavasti arvioi myös äkillistä kipua kokeneiden ryhmä.

Tulos ei kenties aluksi vaikuta yllättävälle, mutta keskeistä on huomata, että jo äkillinen kipu voi vaikuttaa kielteisesti käsitykseen omasta terveydentilasta.

∗∗∗

Toiseksi tutkimuksessa havaittiin, että sekä kivun voimakkuus että sen kesto korreloivat univelan kasvun, unenlaadun heikentymisen ja univaikeuksien lisääntymisen kanssa kaikissa kipuryhmissä samansuuntaisesti. Määrällisesti univelkaa kertyi kyselyä edeltävän viikon aikana eniten vaikeista kivuista kärsiville (keskimäärin 60 minuuttia) ja kroonisista kivuista kärsiville (keskimäärin 42 minuuttia).

∗∗∗

Lopuksi eriteltyä tietoa kivun voimakkuuden ja sen keston suhteesta nukkumiseen:

Yli puolella kaikista kyselyyn osallistuneista oli ollut vähintään lievää kipua tutkimusta edeltävän viikon aikana. Kivun kestoa analysoitaessa  huomattiin, että kolmasosalla (36 %) kipu oli ollut äkillistä ja viidesosalla (21 %) kroonista / pitkäkestoista.

Kivun voimakkuutta analysoitaessa huomattiin, että kolmasosalla (30 %) kivuista kärsineistä kipu oli ollut voimakkuudeltaan keskimäärin lievää ja neljäsosalla (24 %) keskivaikeaa. Vaikeasta tai hyvin vaikeasta kivusta oli kärsinyt 5 %.

∗∗∗

Sekä kivun voimakkuus että sen kesto korreloivat univelan kasvun, unenlaadun heikentymisen ja univaikeuksien kanssa. Lyhyesti sanottuna ylipäätään jonkinasteista kipua kokeneet nukkuivat vähemmän ja heidän unenlaatunsa oli heikompaa kuin muulla ryhmällä.

(1) Kivusta kärsineet nukkuivat vähemmän:
– ei kipua: keskimäärin 7 tuntia 18 minuuttia yössä (vertailukohta)
– äkillistä kipua: keskim. 7 tuntia
– kroonista kipua: keskim. 6 tuntia 42 minuuttia

– lievää tai keskivaikeaa kipua: keskim. 7 tuntia yössä
– vaikeaa tai hyvin vaikeaa kipua: keskim. 6 tuntia 30 minuuttia

(2) Kivusta kärsineiden univelka kasvoi:
– ei kipua: ei univelkaa
– äkillistä kipua: keskim. 14 minuuttia viikossa
– kroonista kipua: keskim. 42 minuuttia viikossa

– lievää kipua: keskim. 15 minuuttia viikossa
– keskivaikeaa kipua: keskim. 24 minuuttia viikossa
– vaikeaa tai hyvin vaikeaa kipua: keskim. 60 minuuttia viikossa

(3) Kivusta kärsineiden unenlaatu oli heikompi kuin muulla ryhmällä. Hyvästä tai erittäin hyvästä unenlaadusta raportoitiin edeltävän viikon aikana seuraavasti:
– ei kipua: 65 % vastaajista
– lievää kipua: 50 % kipua kokeneista
– vaikeaa kipua: 22 % kipua kokeneista

Äkillistä kipua kokeneista 46 % raportoi hyvästä tai erittäin hyvästä unenlaadusta edeltävän viikon aikana.

Kroonista kipua kokeneista:
– 36 % raportoi hyvästä tai erittäin hyvästä unenlaadusta,
– 38 % raportoi kohtuullisesta unenlaadusta, ja
– 25 % raportoi huonosta tai erittäin huonosta unenlaadusta edeltävän viikon aikana.

∗∗∗

Jatkan seuraavaksi edelleen kivun ja unen suhteesta nyt Sivertsenin, Lallukan ym. kiinnostavan artikkelin pohjalta.

 

LÄHTEET
National Sleep Foundation: 2015 Sleep in America Poll: Sleep and Pain.

Partinen Markku, Huovinen Maarit: Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus. 2011.

VIITTEET
1. Partinen, Huovinen s. 129.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *