Unen palvontaa ja estetisointia

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Unen palvontaa ja estetisointia
/

Uni ja nukkumisen ongelmat kiinnostavat nykyään kaikkia, ainakin mikäli asiaa arvioidaan valtamediassa päivittäisten unta koskevien tekstien ja jopa erillisten julkaisujen lukumäärällä. Saman havainnon voi tehdä unen mittaamiseen tarkoitettujen välineiden ja ohjelmien suosiolla. Terveyden palvonnan uusin suuntaus on unen palvonta.  Continue reading “Unen palvontaa ja estetisointia”

Ystävät hämärän jälkeen

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Ystävät hämärän jälkeen
/

Uuden digitaalisen teknologian ja sosiaalisen median lukuisten sovellusten nopea kehittyminen on muuttanut arvaamattomalla tavalla käyttäjiensä elämän rytmiä. Tämä näkyy kielteisesti erityisesti lasten ja nuorten nukkumisessa ja hyvinvoinnissa. Continue reading “Ystävät hämärän jälkeen”

Unimarkkinat ja uniturismi 4: “Superunen” metsästys

Ajatusta, että nukkuva ihminen on samanaikaisesti kaupallinen kuluttaja, olisi vielä vähän aikaa sitten pidetty absurdina. Monet seikat kuitenkin puoltavat näkemystä, että myös nukkumisesta on muodostunut osa kulutuskulttuuria, ja olemme asiakkaita unen markkinoilla. Continue reading “Unimarkkinat ja uniturismi 4: “Superunen” metsästys”

Unimarkkinat ja uniturismi 3: luonnon omat rytmit

Vuodenaikojen mukaan vaihtuvat sääolot ja muutokset valon määrässä ovat osa luonnon omaa rytmiä, johon ihmisen on sopeuduttava. Luontomatkailijan nukkumisen kannalta ne korostavat luonnossa olemisen erityisyyttä. Continue reading “Unimarkkinat ja uniturismi 3: luonnon omat rytmit”

Unimarkkinat ja uniturismi 2: eettisyys ja kunnioitus

Jatkan unimarkkinoiden ja uniturismin aihepiiristä. Anu Valtonen ja Soile Veijola ovat pohtineet, millaista olisi eettisesti kestävä uniturismi ja mitä muutoksia se vaatisi matkailua koskevissa teorioissa. Continue reading “Unimarkkinat ja uniturismi 2: eettisyys ja kunnioitus”

Unimarkkinat ja uniturismi 1

Uni ja lepo ovat paitsi henkilökohtaisesti elintärkeitä toimintoja myös palveluita ja tuotteita, joita voidaan kutsua unimarkkinoiksi. Continue reading “Unimarkkinat ja uniturismi 1”

24/7-yhteiskunta ja unen loppu: nuoret?

Käsittelin ensimmäisessä 24/7-yhteiskuntaa koskevassa kirjoituksessa kaupallisuuden asettamia haasteita nukkumiselle. Yöunemme pituus on vuosien kuluessa lyhentynyt, mutta yhä toistaiseksi nukkuminen on este, jota myöhäiskapitalismi ei ole kyennyt ohittamaan. Toisaalta myös unesta on onnistuttu tekemään kauppatavara, mikä koskee erityisesti nuoria. Continue reading “24/7-yhteiskunta ja unen loppu: nuoret?”

24/7-yhteiskunta ja unen loppu?

Esseisti Jonathan Crary on tarkastellut myöhäiskapitalismin ja uusliberalismin vaikutusta nukkumiseen kirjassaan 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Craryn mukaan yritystoiminta on tunkeutunut kaikille elämänalueillemme, mutta vielä toistaiseksi nukkuminen on este, jota kapitalismi ei ole kyennyt ohittamaan. Toisaalta myös unesta on onnistuttu tekemään kauppatavara. Continue reading “24/7-yhteiskunta ja unen loppu?”