Unitutkijat, teknologia ja some

Kirjoitin maaliskuun alussa Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden yhteydessä järjestettävästä tiedekilpailusta. Yhtenä finaalijoukkueena on Helsinki Sleep Factory, jossa kohtaavat unitutkijat, teknologia ja sosiaalinen media. Continue reading “Unitutkijat, teknologia ja some”

Valo, valosaaste ja nukkuminen 3: ruutuaika valosaasteena

Kolmannessa ja viimeisessä valoa, valosaastetta ja nukkumista käsittelevässä osassa esittelen aluksi tutkimuksen, jossa verrattiin toisiinsa lukulaitteena käytettävää taulutietokonetta ja perinteistä kirjaa. Lopuksi annan muutamia ohjeita, joiden avulla on mahdollista suunnitella valaistuksen käyttöä ja järjestää omaa toimintaansa kotona iltaisin, jotta hyvän yöunen saavuttaminen olisi helpompaa. Continue reading “Valo, valosaaste ja nukkuminen 3: ruutuaika valosaasteena”

Valo, valosaaste ja nukkuminen 2: valorytmin muutoksista

Kirjoitukseni toisessa osassa tärkeitä käsitteitä ovat valo- ja unirytmin muutokset sekä aikaeroväsymys.  Continue reading “Valo, valosaaste ja nukkuminen 2: valorytmin muutoksista”

Valo, valosaaste ja nukkuminen 1

Kysymys luonnonvalon, keinovalon ja nukkumisen välisestä suhteesta on mielenkiintoinen ja tärkeämpi kuin usein arjessa ajattelemme. Pidämme valon ja pimeän vaihtelua itsestään selvänä, vaikka valon merkitys ihmisen vuorokausirytmin tahdistajana on kuitenkin aivan keskeinen. Aamuisin valo herättää meidät, iltaisin puolestaan pimeän saapuminen viestittää, että on aika käydä nukkumaan. Continue reading “Valo, valosaaste ja nukkuminen 1”

Helsinki Challenge ja Helsinki Sleep Factory

Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden tunnuksena on Ajattelun voimaa, ja osana juhlavuotta on tiedepohjainen ideakilpailu Helsinki Challenge. Continue reading “Helsinki Challenge ja Helsinki Sleep Factory”

Unettomuuden hoidon kehittäminen avohoidon lisääntyessä

Mielenterveyspalveluiden laatuun ottaa kantaa HS:n mielipidekirjoituksessa kaksi alalla työskentelevää henkilöä.1 Heidän mukaansa millään muulla lääketieteen alalla ei tarjota pelkkää “kannattelua” ongelmiin, joihin on olemassa asianmukaista hoitoa. Continue reading “Unettomuuden hoidon kehittäminen avohoidon lisääntyessä”

Vuoden 2014 yhteenveto

Toukokuussa perustamaani blogiin syntyi vuoden loppuun mennessä yhteensä 16 unta ja nukkumista  käsittelevää kirjoitusta. Olen käyttänyt lähteinä pääosin tieteellisiä tekstejä, mutta unilääketieteen ja psykiatrian lisäksi näkökulmina aiheeseen ovat olleet myös biologia ja viestintä sekä yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki. Mukaan mahtui myös yksi elokuva-aiheinen kirjoitus. Continue reading “Vuoden 2014 yhteenveto”

Tieteellisestä tiedosta blogissa

Unitutkimus on monialainen kenttä, jossa risteävät humanistinen ja psykologinen tutkimus, semanttinen ja hermeneuttinen, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, biologinen, yhteiskunnallinen ja sosiologinen, tekninen sekä muita tieteellisen tutkimuksen alueita. Continue reading “Tieteellisestä tiedosta blogissa”

Arkirytmin ongelmista perheessä

Merja Salomon käsittelee tutkimuksessaan* arkirytmin ongelmia lastensuojelun asiakasnuorten elämässä. Aihetta tarkastellaan sosiaalityön ja unitutkimuksen näkökulmasta.

Continue reading “Arkirytmin ongelmista perheessä”

Ajelehtivan arjen vaikutuksesta lepoon ja nukkumiseen

Nuoruusiän kehitykseen kuuluvien biologisten muutosten lisäksi ikäryhmän nukkumiseen vaikuttaa yhtenä merkittävänä tekijänä myös perheen sisäinen arki. Tarkastelen seuraavassa ajelehtivan arjen käsitettä levon ja nukkumisen kannalta. Continue reading “Ajelehtivan arjen vaikutuksesta lepoon ja nukkumiseen”