Vihjeitä ikäihmisten parempaan nukkumiseen

(podcast ilmestyy myöhemmin)

Kuten nuoremmatkin myös moni ikääntynyt voi lääkärin vastaanotolla käydessään kuulla ohjeen, että tulisi nukkua enemmän. Aina tällainen lyhyt viesti ei ole tehokas ja yrittäminen voi pahimmillaan kasvattaa stressiä ja muuttua yliyrittämiseksi. Voisiko nukkumisolosuhteiden optimoinnista olla apua?

Huonossa tapauksessa yö saattaa mennä valvoessa. Kuva: Seniorslifestylemag.com.

Continue reading “Vihjeitä ikäihmisten parempaan nukkumiseen”

Valvojat keskuudessamme

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Valvojat keskuudessamme
/

Yöllinen valvominen, joka tapahtuu vastoin omaa tahtoa eli unettomuus, on aikakaudesta riippuen saanut vaihtelevia tulkintoja, ja nykyisin selvästi näkyvin tulkinta on lääketieteellinen. Käsitelläänkö silloin kuitenkin unta valveen kielellä? Kulttuurisesta näkökulmasta valvominen on huomattavan laaja ilmiö ja sisältää alueita, jotka usein jäävät huomiotta. Continue reading “Valvojat keskuudessamme”

Parhaat univinkit loman loppuessa

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Parhaat univinkit loman loppuessa
/

Kesälomalla voi nukkua luontaisen unirytminsä mukaisesti, mutta loman lähestyessä loppuaan edessä on arkirytmiin palaaminen. Rytmin vaihto ei useinkaan onnistu hetkessä, vaan sopeutumiselle tulisi varata 1–2 viikkoa. Ensimmäisiä asioita ovat nukahtamiseen ja yöuneen vaikuttavien tekijöiden palauttaminen mieleen sekä heräämisajankohdan määrittäminen. Continue reading “Parhaat univinkit loman loppuessa”

Uniajatuksia ajattelijoilta ja kirjailijoilta

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Uniajatuksia ajattelijoilta ja kirjailijoilta
/

Kollaasinomaisesti nukkumisesta ja unista eräiden tunnettujen ajattelijoiden ja kirjailijoiden teksteissä. Annan tekstin puhua puolestaan, en tee tulkintoja. Continue reading “Uniajatuksia ajattelijoilta ja kirjailijoilta”

Uusi, vähän erilainen unikirja

Vieläkö yleistajuisella unikirjalla voidaan tarjota lukijoille jotain uutta?

Continue reading “Uusi, vähän erilainen unikirja”

Esseisti painajaisista

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Esseisti painajaisista
/

Unet ja niiden alalaji painajaiset ovat kiinnostaneet ihmisiä epäilemättä pidempään kuin mihin historiallinen lähdeaineisto yltää. Voisiko unia tarkastella samoin kriteerein kuin kaunokirjallisia tuotoksia?

Kirjailija ja esseisti Jorge Luis Borges (1899–1986) tarttui esseekokoelmassaan Seitsemän iltaa uniin. Hän pohtii, ovatko unet olleet aina fabulointia, keksimistä, sepittämistä ja satuilua. Hän pitää mahdollisena, että parantelemme unia ja jatkamme parantelua kertoessamme eteenpäin, mitä olemme yön aikana nähneet.

Continue reading “Esseisti painajaisista”

COVID-19 osa 5: eristyksen vaikutus lasten uneen

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
COVID-19 osa 5: eristyksen vaikutus lasten uneen
/

Lasten nukkumisesta koronaeristyksen ajalta on toistaiseksi niukasti tutkimustietoa, ja menetelmäeroista johtuen olemassa olevat tutkimukset ovat vaikeasti vertailtavissa keskenään. Esittelen seuraavassa eräitä muutoksia lasten unessa, joiden tueksi on olemassa vähintäänkin jonkinasteista näyttöä. Continue reading “COVID-19 osa 5: eristyksen vaikutus lasten uneen”

Kriisit osa 4: painajaisunien sisällöstä

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Kriisit osa 4: painajaisunien sisällöstä
/

Sarja COVID-19-pandemian vaikutuksesta uneen, stressiin ja mielenterveyteen jatkuu. Tällä kertaa aiheena ovat painajaisunien sisällöt kolmen eri muuttujan kautta tarkasteltuna. Helmikuussa Euroopassa puhjennut sota antanee mahdollisuuden yleistää tuloksia laajemmalle. Continue reading “Kriisit osa 4: painajaisunien sisällöstä”

COVID-19 osa 3: unennäkö, painajaiset ja elämänlaatu

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
COVID-19 osa 3: unennäkö, painajaiset ja elämänlaatu
/

Tuoreessa kansainvälisessä COVID-19-unitutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisia muutoksia unien, mielialaoireiden ja elämänlaadun suhteen. Continue reading “COVID-19 osa 3: unennäkö, painajaiset ja elämänlaatu”

COVID-19 osa 2: unettomuus, ahdistus ja masennus

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
COVID-19 osa 2: unettomuus, ahdistus ja masennus
/

COVID-19-pandemian vaikutuksesta uneen, ahdistukseen ja masennukseen ilmestyi vuonna 2021 tutkimus, joka perustui kansainväliseen yhteistyöhön. Continue reading “COVID-19 osa 2: unettomuus, ahdistus ja masennus”