Painajaiset 2: miltä oleminen tuntuu?

Kirjoitin edellä objektiivisen, meistä riippumattoman todellisuuden subjektiivisesta luonteesta tietoisuudellemme. Ennen kuin käsittelen painajaisia, kirjoitussarjan pääaihetta, on tuotava esille, millaisia vaikeuksia niiden tutkimiseen liittyy. Tämän takia on kirjoitettava siitä, miltä oleminen tuntuu, ja vaatimuksista, joita tietoisena oleminen edellyttää. Continue reading “Painajaiset 2: miltä oleminen tuntuu?”

Painajaiset 1: aivot luovat tarinoita

Käsittelen tulevassa kirjoitussarjassa painajaisia perustuen Nils Sandmanin viime vuoden lopulla ilmestyneeseen väitöskirjaan. Continue reading “Painajaiset 1: aivot luovat tarinoita”

Uniin asti klassisen musiikin keinoin 6.12.2017

100-vuotiasta Suomea juhlittiin 6.12.2017 Lotta Wennäkosken, Magnus Lindbergin ja Jean Sibeliuksen teoksilla Musiikkitalolla Helsingissä. Samalla juhlittiin syksyllä 90 vuotta täyttänyttä Radion sinfoniaorkesteria (RSO). Continue reading “Uniin asti klassisen musiikin keinoin 6.12.2017”

Unet simulaationa

Miksi uneksimme ja näemme unia? Erään teorian mukaan unennäössä on kyse valvemaailman simuloinnista. Continue reading “Unet simulaationa”

REM-unen synnystä

Nukkuessa esiintyvien nopeiden silmänliikkeiden, epätavallisen vilkkaan aivosähkötoiminnan ja uneksimisen välisen yhteyden löytäminen tapahtui 1950-luvun alkupuoliskolla. Tämä vaati tutkijoilta sinnikästä istumista pimeässä tilassa, riittävän kehittyneitä tutkimusvälineitä ja osuvia tieteellisiä kysymyksiä, joihin haettiin ratkaisua. William C. Dement on yksi nykyisen unitutkimuksen pioneereista. Continue reading “REM-unen synnystä”

Huomioita uneksimisesta 4: ratkaisematon paradoksi

Kehon ja mielen välisen suhteen selvittämisessä unessa oleva ihminen on erityisen kiinnostava tutkimuskohde. Koska nukkuessa toteutuvat samanaikaisesti niukka ulkoisten ärsykkeiden syöte ja suuri mielen sisäisten kokemusten muodostuminen1, kehon ja mielen välistä vuorovaikutusta voidaan tutkia eristetymmin kuin valvetilassa. Continue reading “Huomioita uneksimisesta 4: ratkaisematon paradoksi”

Huomiota uneksimisesta 3: unien materialisoituminen?

Esittelen tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään, miksi eräät ihmiset eivät kertomansa mukaan milloinkaan näe unia. Testiryhmä koostui henkilöistä, jotka ikään kuin näyttelevät tietämättään unensa sisällön ulkopuoliselle tarkkailijalle. Tässä tutkimuksessa loppupäätelmänä on, että kaikki uneksivat, mutta osa ei muista näkemiään unia. Continue reading “Huomiota uneksimisesta 3: unien materialisoituminen?”

Huomioita uneksimisesta 2: non-dreamers

Onko harvoin tai ei lainkaan unia näkevien kohdalla kyse siitä, ettei unen mieleen palauttaminen onnistu heräämisen jälkeen? Tämä on vallitseva käsitys, mutta esittelen tutkimuksen, jonka mukaan on olemassa pieni määrä ihmisiä, joiden kohdalla ei ole todisteita siitä, että he näkisivät unia. Voiko näytön puutetta silti pitää todisteena sille, ettei he todella uneksi? Continue reading “Huomioita uneksimisesta 2: non-dreamers”

Huomioita uneksimisesta 1

Kun unet tulevat puheeksi, olen kokenut aina kiusalliseksi sanoa ensin, etten näe unia, mutta korjata heti perään ”tai siis etten muista niitä”, koska tunnetustihan kaikki näkevät unia. Continue reading “Huomioita uneksimisesta 1”

REM- ja NREM-unista

Usein unien näkeminen yhdistetään yksinomaan REM-univaiheeseen. Silti unet, unenkaltaiset kuvat tai ajatukset ovat monille tuttuja myös nukahtamisen tai heräämisen yhteydessä. Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että unia nähdään rauhallisen tai syvän unen aikana. Eri vaiheissa nähnyt unet poikkeavat toisistaan yllättävällä tavalla.  Continue reading “REM- ja NREM-unista”